El treball de final de màster (TFM) de la nostra compaña Èlia Tena dirigit per la Dra. Digna Couso ha estat guardonat amb el 3r priem a los investigadores novel·les que concedeix la Associación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales (APICE).

La recerca guardonada es va elaborar en el marc d’unes pràctiques extracurriculars al CRECIM durant el curs 2017-2018 quan Tena feia el Màster de Recerca en Educació Científica (MURE) dins de l’especialitat d’Educació Científica del nostre departament.

En aquest treball s’analitzen els canvis en les idees de l’alumnat d’últim curs de grau respecte a les Unitats Didàctiques de Ciències.

Si voleu conèixer amb més detall la recerca podeu llegir-la al següent enllaç.