Tesis doctorals

Garrido Espeja, A. (2016). Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica

Grimalt-Álvaro, C. (2016). La tecnologia a les classes de ciències de secundària: anàlisi dels processos de canvi en el professorat

López Simó, V. (2014). Les dificultats dels estudiants de secundària en la lectura d’imatges científiques representades en simulacions de física

Hernández Rodríguez, M.I. (2012). Desenvolupament iteratiu d’una seqüència d’ensenyament i aprenentatge sobre Propietats Acústiques dels Materials

Couso Lagarón, D. (2009). Science Teachers’ Professional development in contexts of Educational Innovation, Analysis of three initiatives

Ametller Leal, J. (2009). The use of visual designs in the teaching of energy: students’ difficulties and teachers’ transformations.

Tesines del Màster de Recerca en Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques

Tena Gallego, È. (2017). Estudi de l’evolució de les creences de l’alumnat en l’últim curs del grau de primària en el disseny d’Unitats Didàctiques que promoguin l’Activitat Científica Escolar.

Ferrer, D. (2016). Els recursos educatius sobre l’energia a Catalunya. Anàlisi del grau de competencialitat en l’enfocament CTS (Ciència, Tecnologia i Societat) i el grau de sofisticació de les idees del model d’energia que presenten.

Garrido, A. (2012). Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la competència d’ús de proves científiques

Grimalt, C. (2012). Desenvolupament iteratiu d’una pràctica de laboratori per a la construcció del model d’equilibri químic utilitzant TICs

Simarro, C. (2011). Visions del professorat de ciències sobre el treball experimental a les etapes de transició entre primària i secundària: Anàlisi des d’un marc d’indagació

López, V. (2010). Aprenentatge de la Física a través d’hipermèdia.

Feliu, V (2009). Criteris i formes de representació que utilitza l’alumnat a l’hora de predir i interpretar gràfiques v-t en un moviment complex.

Hernández, M.I. (2008). Estudi de les concepcions dels estudiants de secundària sobre l’atenuació del so i les propietats acústiques dels materials.

Llicències d’estudi per al professorat

Diferents professors de secundària han realitzat la seva Llicència d’Estudis al CRECIM, realitzant treballs de recerca-acció i innovació educativa supervisats per la Dra. Roser Pintó Casulleras.

Josep Olivella Bussoms (2011). Adequació del projecte “Física en Context” a l’aplicatiu de recobriment curricular (ARC).

David Atzet Rovira (2010). Les visites a empreses a l’ESO.

María Isabel Lacasa Millán (2007). Recull, avaluació i classificació d’animacions, simulacions i altres TICs per a l’ensenyament de la Biologia a l’ESO.

Alícia Serra de Larrocha (2006). La simulació, una bona eina per a l’aprenentatge significatiu?

Àngel Fontanet Rodríguez (2006).  Presentació de problemes de física amb Interactive Physics.

Anna Plarromaní Català (2006). Organització i activitats pràctiques d’ensenyament aprenentatge utilitzades en l’ensenyament de la física i la química en centres de secundaria i batxillerat de Mataró i el Maresme.

Joan Antoni Faus Juan (2006). L’aula de noves tecnologies per a les ciències, aplicacions a l’ESO.

M. Isabel Gomis Rabassa (2005). Integrem les ciències i la tecnologia a l’ESO a través del coneixement dels processos de producció.

Carmen Fernández Hierro (2005). Creació de Webquests i simulacions per a l’aprenentatge de la Física i la Química a 4rt ESO.