Què és la Revista Ciències?

La Revista Ciències és una revista editada des del CRECIM, que es publica en accés obert adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària interessat en l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències. Aquesta revista pretén ser un espai per discutir i reflexionar entorn de l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, per presentar recursos i experiències didàctiques i per compartir i intercanviar amb la comunitat iniciatives i bones pràctiques.

La Revista Ciències en dades:
En marxa des de 2005
2 números de la revista anuals (3 fins a 2013)
316 articles publicats en total
5.ooo descàrregues anuals de mitjana d’articles de la revista
Més de 15.000 visites anuals i consultes als articles de la revista
760 persones subscrites a la revista
230 autors i autores d’articles

Enllaç a la revista:
https://revistes.uab.cat/ciencies/index

Quins són els continguts de la revista?

La revista compta amb les següents apartats:

  1. Experiències didàctiques i treballs pràctics: Publiquem experiències didàctiques complexes en l’àmbit científic, treballs pràctics atractius i recursos per a les classes de ciències.
  2. Reflexions i recerques sobre l’ensenyament de les ciències: Publiquem articles que recullen algun resultat concret de la recerca en didàctica de les ciències, que aportin una millora significativa de les classes de ciències, presentant sempre aquest resultat de forma que pugui ser directament aprofitat pel professorat.
  3. Aprofundim en la ciència: Publiquem articles de divulgació científica que ajudi a posar a l’abast del professorat de primària i secundària alguns coneixements científics de certa rellevància per a les classes, utilitzant un llenguatge adreçat a persones d’una certa formació científica però que no són especialistes en aquell camp.
  4. La nostra vida professional. Publiquem ressenyes d’activitats de formació, trobades, jornades, congressos i tallers relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge de les ciències a tots els nivells i en tots els àmbits de la vida, amb la voluntat de mantenir informat el professorat sobre aquells recursos o activitats de formació i d’intercanvi que el poden interessar professionalment.

La Revista Ciències surt dos cops a l’any (juny i desembre) en format digital a través de la contribució de mestres, professorat i personal investigador de l’àmbit de la didàctica de les ciències.