Renovació de les pràctiques de física en els laboratoris universitaris a partir de l’ús de noves tecnologies (RENOLAB)

Renovació de les pràctiques de física en els laboratoris universitaris a partir de l’ús de noves tecnologies (RENOLAB)2016-09-21T13:11:20+00:00

El projecte Renovació de les pràctiques de física en els laboratoris universitaris a partir de l’ús de noves tecnologies, pretén l’elaboració d’un conjunt de dossiers per a la utilització d’eines informàtiques en els cursos de Física general pels alumnes futurs mestres d’Educació Primària, i en el cursos de Didàctica de la Física per futurs professors d’Educació Secundària.

Els materials preparats són de dos tipus:

  1. Un conjunt d’experiències de laboratori assistides per ordinador, usant tecnologies MBL (Microcomputer Based Laboratory) amb sensors adequats a les diverses branques de la Física (sensors de posició, força, pressió, temperatura, camp magnètic, llum, etc.)
  2. Recopilació de pàgines web, applets i animacions per a l’anàlisi dels patrons d’interacció d’imatge (applet, Flash)-alumne-professor.

Durada: 2002-2003

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras.