Referència: PRP2005-24

La investigació que presentem pretén identificar i analitzar els factors que influeixen de manera més decisiva en l’eficiència docent en utilitzar programari de Modelització en l’enyament de les ciències a secundaria. Els motius pels quals ens centrem en el programari de modelització és:

  • La seva potencialitat per l’ensenyament i aprenentatge de fer i pensar ciències, es a dir, per aprendre a modelitzar en ciències (a diferencia d’altres eines informàtiques de caràcter més auxiliar i no tan cognitiu).
  • La importància de la modelització no només en el context científic sinó com a estratègia de pensament superior aplicable en altre situacions.
  • La capacitat de la modelització d’engrescament intel·lectual i, per tant, de motivació intrínseca envers de l’aprenentatge científic.

Tot i l’interès en introduir el programari de modelització en l’ensenyament de ciències de secundaria, la realitat és que aquest representa un repte pel professorat, que tot i tenir generalment accés a la formació en l’ús de noves tecnologies més convencionals, no acostuma a introduir aquestes noves tecnologies realment (i per tant, transformant-lo radicalment) en el disseny del procés d’ensenyament-aprenentatge. La introducció del programari de modelització implica i requereix aquesta transformació, i per tant, suposa un repte que no es pot ignorar.

La recerca que ens plantegem vol, a partir de la creació d’una comunitat semi-virtual/semi-presencial de professors de secundaria (interessats en el tema) i experts en didàctica de les ciències i TIC, descriure i analitzar el procés de disseny d’unitats didàctiques amb programari de modelització i la seva implementació. Ens interessa trobar quines son les dificultats i els avantatges que els professors troben en fer servir aquesta eina per ensenyar un determinat concepte/model científic, i també determinar quines són les característiques del programari de modelització que el professorat troba més adequat, interessant, potent i fàcil d’introduir en la realitat de l’aula.

Dotació econòmica: 5.900€

Durada: 2005

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Digna Couso Lagarón, Víctor Feliu Daranas.