Referència: FCT-11-2256

Dotació econòmica: 15.000€

Durada: 2011-2012

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Anna Artigas Roig, Alba Masagué Crespi.