Referència: 2005PEIR 0050/59

L’equip sol•licitat pel centre de recerca Crecim, consisteix essencialment en sensors i interfícies que s’acoblen a un ordinador per obtenir dades digitals i gràfiques de fenòmens i processos que s’esdevenen en aquell instant. És una tecnologia, bastant nova en aquest país, per a la realització de treball de laboratori de qualitat amb alumnes de secundaria i de primers cursos d’universitat. El nostre SGR (S01-0166) anomenat TIREC (Tecnologia Informàtica i Recerca Educativa) necessita de dispositius informàtics amb els quals treballaran els alumnes i n’analitzarem la seva idoneïtat, les estratègies més adients, etc. Fins ara, la investigadora principal ha coordinat dos projectes de la DG Research de la Comissió Europea adreçats a analitzar aspectes d’aquesta problemàtica: El Science Teacher Training in an Information Society (STTIS) i Integrating Knowledge for the Use of Informatics Tools in Science Education (IKUITSE).

Amb Sensors de posició, de força, de temperatura, de pressió, etc els estudiants poden realitzar diferents experiències i els investigadors poden, i necessiten, observar el seu desenvolupament, observar dificultats específiques d’algunes gràfiques, observar les formes d’actuació dels alumnes i dels seus professors. Tot això és possible dins de “l’escenari REVIR”: iniciativa en la que alumnes de secundaria assisteixen a sessions especialment dissenyades des de la recerca, per fer treball de laboratori amb eines informàtiques a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. És també una manera d’enfortir les relacions Universitat-Escola i de mostrar al propi professorat com els alumnes poden aprendre tot treballant de gust.

L’anàlisi de les actuacions dels individus, de les respostes orals a qüestions, les formes d’operar sobre gràfiques, etc. no pot fer-se més que disposant d’aparells de registre. Per aquesta raó, dins dels aparells que necessitem per endegar la recerca hi ha d’haver vídeo càmeres i càmeres digitals, com ara les que sol•licitem.

La presentació pública de la recerca, requereix sovint de projectors i d’ordinadors portàtils per a facilitar-la. Per aquesta raó sol•licitem també aquests aparells informàtics.

El material sol•licitat estarà instal•lat en una dependència (poc concorreguda) de la facultat de Ciències de l’Educació.

Aquest material estarà a disposició del grup de Recerca TIREC també podran beneficiar-se altres membres del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) que fan recerca en el mateix àmbit.

A l’estiu del 2005 s’han presentat i han estat acceptades 5 Comunicacions en Congressos internacionals de prestigi.

Dotació econòmica: 8.798,75€

Durada: 2006-2007

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Digna Couso Lagarón.