Actualització i digitalització dels materials didàctics del Projecte Revir (ADIM)

Actualització i digitalització dels materials didàctics del Projecte Revir (ADIM)2016-09-21T13:03:47+00:00

Referència: 2012/ACDC/00092

Dotació econòmica: 4.000€

Durada: 2012-2013

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras.