Les línies de recerca educativa del CRECIM es centren en:

La pràctica científica a l’aula, a partir de la idea que la ciència és una pràctica social, i com a tal els estudiants aprenen ciències fent ciència. Al CRECIM analitzem com l’aprenentatge de les ciències implica participació d’un llegat de coneixements conceptuals i pràctiques epistèmiques (els models científics i la modelització).

La utilització d’eines digitals a les classes de ciències, entenent aquestes eines com a mediadores de l’ensenyament i aprenentatge, i per tant, com a oportunitat de millora de l’educació científica, matemàtica i tecnològica. Al CRECIM analitzem el paper que juguen a l’aula i al laboratori eines com simulacions, videojocs, sensors, pissarres digitals o telèfons mòbils.

L’interès d’infants i joves per les disciplines STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Al CRECIM analitzem com diferents iniciatives poden influir en l’interès dels i les estudiants en aquest àmbit del coneixement, i com els factors informatius, psicològics i socials afecten a la presa de decisions dels joves sobre el seu futur professional.

La pràctica enginyeril a l’aula a partir de l’exploració de metodologies emergents tipus tinkering. Al CRECIM analitzem com aquestes metodologies poden contribuir a promoure habilitats creatives i competències en el disseny “maker”.

La promoció de l’equitat educativa en disciplines STEM, tant pel que fa a qüestions de gènere com a qüestions socioeconòmiques. Al CRECIM analitzem com es pot fomentar una ciència, tecnologia i matemàtiques que promogui l’accés per a tothom, trencant les barreres que tradicionalment han existit entre aquestes disciplines i una part important de la població.