L’Associació Catalana d’universitats públiques (ACUP) ha inclòs en el seu recull de bones pràctiques el projecte “Introducció del telèfon mòbil com a eina per a recollir dades experimentals en activitats de ciència escolar” impulsat pel CRECIM.

El projecte s’ha centrat en el disseny de diverses activitats d’aula experimentals, basades en la utilització del telèfon mòbil com a instrument per a la recollida i anàlisi de dades experimentals. Aquestes activitats s’han dut a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marc de la formació inicial de mestres, així com en centres educatius.

Els materials didàctics s’han editat i publicat en format obert per tal que puguin ser aprofitats, alguns per a la primària i d’altres per a la secundària. D’aquesta manera es pretén ajudar el professorat a dur a terme un treball experimental a les classes de ciències fent servir telèfons mòbils i aportant exemples pràctics que serveixin tant per a la formació inicial de mestres com per a l’escola.

El projecte dut a terme obre la porta a una nova línia de treball que tindrà molta rellevància en els propers anys, a mesura que la tecnologia mòbil doti de més i millors dispositius aprofitables per a l’activitat científica educativa. A més, el projecte situa la universitat –i la formació inicial del professorat que s’hi fa– com una eina útil i actual, tant per als futurs mestres com per als que ja estan en actiu.

Per a més informació: http://bonespractiques.acup.cat/ca/casos/tic/eines-aplicacions/introduccio-del-telefon-mobil-com-a-eina-per-a-recollir-dades-experimentals-en-activitats-de-ciencia-escolar