El CRECIM ha publicat en obert els 13 dossiers que inclouen el material de l’alumne per realitzar les pràctiques experimentals per ESO i Batxillerat que formen part dels tallers REVIR de la UAB. En aquest projecte iniciat l’any 2003 i cofinançat per la Fundació La Caixa han participat més de 19.000 alumnes i 150 docents.

Cadascuna de les pràctiques REVIR ha estat dissenyada i refinada per diversos experts en l’àmbit de la didàctica de les ciències. Tots els guions comparteixen un mateix enfocament didàctic (indagatiu i modelitzador), i fan servir una seqüència similar. Totes elles es parteix d’un fenomen conegut i proper per a l’alumnat (p.ex. l’efecte hivernacle, la frenada d’un cotxe, l’aigua d’un estany…) que permet treballar alguns dels continguts de Biologia, Física i Química
curriculars de l’etapa.

En aquestes pràctiques es busca que els i les alumnes participin d’una experiència anàloga a la dels científics, és a dir, que s’involucrin en activitats d’indagar, argumentar i modelitzar fenòmens científics presents al seu dia a dia. Per aquest motiu, en les diferents pràctiques es demana als i les alumnes que proposin possibles dissenys experimentals per obtenir dades sobre el fenomen a estudiar, facin prediccions sobre què creuen que succeirà, enregistren i analitzen dades amb l’ajuda de diferents sensors i interpreten i construeixen models a través de l’ús de simulacions, etc.

Us animem a tots i totes a utilitzar aquestes propostes als vostres centres!

Si voleu conèixer les pràctiques publicades en obert podeu accedir al següent link: https://ddd.uab.cat/search?cc=matcur&ln=ca&jrec=1&p=REVIR&f=series

Si voleu saber més sobre el projecte REVIR a l’actualitat podeu accedir a la seva pàgina web: https://revir.crecim.cat/