Durant el curs 2018-2019 el CRECIM juntament amb ISGlobal han dut a terme la iniciativa ParticipAire, gràcies al finançament de FECYT (FCT-17-11955).

Com a resultat d’aquesta feina s’han elaborat diversos documents que volen ser d’utilitat per a tots aquells que vulguin dissenyar i/o implicar-se en iniciatives similars, en particular per a aquelles que impliquin la participació activa d’alumnat de primària, de la comunitat investigadora en l’àmbit de les ciències i dels docents.

Concretament s’han publicat, en obert:

  1. Material didàctic per a alumnat i docents per investigar sobre la contaminació a l’aula de primària
  2. Activitats optatives del projecte dissenyades a partir de les experiències d’aula del Projecte
  3. Informe d’avaluació de la iniciativa ParticipAire
  4. Compendi d’eines per a l’avaluació del impacte d0iniciatives

Es pot accedir a tots aquest documents a través del següent link

Este proyecto se ha llevado a cabo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad