Què és el grup DIATIC?

El grup DIATIC (Disseny I Aplicació d’activitats digitals) és una comunitat de pràctica que ofereix un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements entre professors i professores de ciències d’educació secundària i investigadors i investigadores de didàctica de les ciències. Els membres del grup comparteixen inquietuds en relació a com integrar l’ús de les TIC en les seves propostes d’aula per afavorir l’ensenyament i aprenentatge de les ciències. Així, el grup DIATIC s’organitza per tal d’elaborar i pilotar activitats que siguin bon exemples que no només puguin ser útils per a les pròpies classes, sinó també que contribueixin a millorar el procés educatiu mitjançant l’ús de les TIC a les classes de ciències.

El grup DIATIC en dades:
En marxa des de 2013
Reunions mensuals del grup
18 membres actualment (professorat i investigadors)
9 unitats didàctiques dissenyades

Més de 200 descàrregues de les unitats didàctiques

Enllaç als vídeos de les píndoles de formació DIATIC:
https://www.youtube.com/watch?v=HR3OoCE4wGA&t=2264s

Què és el grup DIATIC?

El grup DIATIC es forma el curs 2012-13 a partir de professors i professores de ciències de secundària amb una àmplia experiència docent provinents de diferents centres educatius de Catalunya. Alguns d’ells i elles provenien dels grups d’adaptació i experimentació dels currículums anglosaxons Salters-Horners Advanced Physics and Chemistry, que al nostre context han esdevingut després de vàries revisions els projectes Física en context1 i Química en context. Després del treball continu i profund realitzat per aquests grups per desenvolupar materials educatius de física i química pel Batxillerat, i amb ganes de continuar innovant i millorant en la seva pràctica professional, alguns d’aquests professors/es i altres companys/es del mateix centre o d’altres van decidir desenvolupar materials per a l’ensenyament i aprenentatge de les Ciències en context per a l’ESO. Donat que la majoria d’aquests professors/es estan molt vinculats al món de la recerca i de la innovació educativa, el grup engegà aquesta nova aventura professional de la mà de membres del grup de recerca TIREC (Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l’Educació Científica).

El treball del grup DIATIC es basa en la reflexió compartida en relació a materials i metodologies d’ensenyament – aprenentatge de les ciències en context amb la utilització i aprofitament de les TIC per a la promoció de la pràctica científica. El grup es reuneix mensualment i, en aquestes reunions, els i les membres del grup DIATIC reflexionen sobre el paper de les TIC en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, així com al voltant de les diverses metodologies de la didàctica de les ciències (promoció de la competència científico-tecnològica, promoció de la pràctica científica, treball per projectes) i les estratègies d’avaluació adients per recollir el progrés de l’alumnat. Aquest procés de reflexió es concreta en el disseny col·laboratiu de material educatiu que posteriorment s’implementa a l’aula i s’avalua també de manera col·laborativa.

Objectius del Grup

En particular, els objectius del grup són:
– Reflexionar sobre el valor de les TIC per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències
– Reflexionar sobre aspectes didàctics i de continguts de l’ensenyament i aprenentatge de les competències científiques en context
– Reflexionar sobre l’avaluació de les competències científiques a l’aula
– Intercanviar experiències
– Elaborar i revisar unitats didàctiques que puguin ser aplicables a l’aula a partir del disseny i la seva implementació posterior
– Elaborar materials d’avaluació competencials que siguin aplicables a les unitats didàctiques dissenyades.

Membres del grup 2016-2017

 • Araceli Cabrero Sagristà
 • Joaquim Chaves Martínez
 • Txell Comellas Selga
 • Javier Cortés Vidal
 • Digna Couso Lagaron
 • Carme Grimalt Álvaro
 • Marisa Hernández Rodríguez
 • Luisa Herreras Blanco
 • Víctor López Simó
 • Rosa Martínez-Márquez Ballesté
 • Meritxell Mateu Marrugat
 • Àngels Moltó
 • Josep Olivella Busoms
 • Montserrat Pagès Blancafort
 • Julio D. Pérez Tudela
 • Mercè Prieto Tapia
 • Gemma Ribera
 • Mª Dolors Ribera Vall