En un context de múltiples reptes per al professorat de primària i secundària, la figura del ‘resource teacher’ cobra especial relleu com a persona que pot donar suport a un centre escolar, al professorat o als alumnes per tal d’atendre unes necessitats científiques que el centre voldria satisfer. La societat actual demana joves amb un perfil molt ampli i variat per la qual cosa cal oferir tots els mitjans que siguin possibles al professorat a qui se li encarrega la seva formació.

La Fundació Catalana per la Recerca i la Inovació (FCRi) presenta un projecte per facilitar al professorat de Ciències de Catalunya la seva extensa i exigent tasca amb el Programa Exper(i)ència.

El seu objectiu és proporcionar una més completa i actualitzada educació científica i tècnica dels nostres joves, mitjançant la participació de científics jubilats als centres escolars. Els científics que han dedicat tota la seva vida a la ciència poden fer un cop de mà a les escoles en molts diversos aspectes.

Apostem per les capacitats i el talent dels científics que ja no viuen les exigències de productivitat del món laboral. Els científics poden donar suport relacionat amb el seu camp d’expertesa mentre que els professors asseguren l’accés de l’alumnat a aquest coneixement.

La primera edició del programa va ser patrocinada, el curs 2015-2016, per la farmacèutica biotecnològica Amgen.

Els membres del CRECIM formen part de l’equip consultiu del projecte, assessorant sobre els objectius esperables del projecte i avaluant la valoració del projecte per part d’alumnat, professorat i científics.

Durada: 2016-2017

Membres del CRECIM participants: Digna Couso (IP), Víctor López.