Referència: Avaluació dels tallers científics: “Viu l’electricitat” i “Investiga la vacuna del VIH”

En col·laboració amb La Fundació Bancària “la Caixa” els membres del CRECIM treballen en les següents tasques de desenvolupament específiques per a l’avaluació dels tallers “Viu l’electricitat” i “Investiga la vacuna del VIH” del CosmoCaixa:

  • Definició dels indicadors en base i disseny de l’avaluació: Realització d’una reunió presencial inicial amb les persones responsables dels tallers, a partir de la qual s’acordaran els objectius que s’hagin establert respecte l’adquisició de coneixements (conceptuals, procedimentals i epistèmics) i respecte el foment de la vocació científica.
  • Anàlisi del disseny de cada taller (des del punt de vista didàctic i de foment de vocacions): Anàlisi qualitativa del contingut del material de l’alumne i del material del professor/monitor de cada taller, així com l’elaboració de recomanacions i propostes de millora.
  • Anàlisi de la implementació de cada taller (des del punt de vista didàctic i de foment de vocacions): Treball d’observació durant una o dos sessions per cada taller, incloent-hi enregistrament en vídeo i posterior anàlisi dels vídeos en base a una graella d’anàlisi. Dins d’aquesta tasca es contempla la possibilitat de fer una breu entrevista al professorat que hagi assistit al taller.
  • Elaboració de les recomanacions derivades dels resultats: redacció d’un informe final incloent unes recomanacions tant a nivell didàctic com referides al foment de vocacions.

Durada: 2015

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Víctor López Simó, Cristina Simarro Rodríguez.