Tesis doctorales

Grimalt-Álvaro, C. (2016). «La tecnologia a les classes de ciències de secundària: anàlisi dels processos de canvi en el professorat»

López Simó, V. (2014). Les dificultats dels estudiants de secundària en la lectura d’imatges científiques representades en simulacions de física

Hernández, M.I. (2012). Desenvolupament iteratiu d’una seqüència d’ensenyament i aprenentatge sobre Propietats Acústiques dels Materials

Couso, D. (2009). Science Teachers’ Professional development in contexts of Educational Innovation, Analysis of three initiatives

Ametller, J. (2009). The use of visual designs in the teaching of energy: students’ difficulties and teachers’ transformations.

Tesinas del Màster de Recerca en Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques

Ferrer, D. (2016). Els recursos educatius sobre l’energia a Catalunya. Anàlisi del grau de competencialitat en l’enfocament CTS (Ciència, Tecnologia i Societat) i el grau de sofisticació de les idees del model d’energia que presenten.

Garrido, A. (2012). Visió del professorat de ciències de secundària en formació sobre la competència d’ús de proves científiques

Grimalt, C. (2012). Desenvolupament iteratiu d’una pràctica de laboratori per a la construcció del model d’equilibri químic utilitzant TICs

Simarro, C. (2011). Visions del professorat de ciències sobre el treball experimental a les etapes de transició entre primària i secundària: Anàlisi des d’un marc d’indagació

López, V. (2010). Aprenentatge de la Física a través d’hipermèdia.

Feliu, V (2009). Criteris i formes de representació que utilitza l’alumnat a l’hora de predir i interpretar gràfiques v-t en un moviment complex.

Hernández, M.I. (2008). Estudi de les concepcions dels estudiants de secundària sobre l’atenuació del so i les propietats acústiques dels materials.

Licencias de estudio para el profesorado

Diferentes profesores de secundaria han realizado su Licencia de Estudios en CRECIM, realizando trabajos de investigación-acción e innovación educativa supervisados por la Dra. Roser Pintó Casulleras.

Josep Olivella Bussoms (2011). Adequació del projecte «Física en Context» a l’aplicatiu de recobriment curricular (ARC).

David Atzet Rovira (2010). Les visites a empreses a l’ESO.

María Isabel Lacasa Millán (2007). Recull, avaluació i classificació d’animacions, simulacions i altres TICs per a l’ensenyament de la Biologia a l’ESO.

Alícia Serra de Larrocha (2006). La simulació, una bona eina per a l’aprenentatge significatiu?

Àngel Fontanet Rodríguez (2006).  Presentació de problemes de física amb Interactive Physics.

Anna Plarromaní Català (2006). Organització i activitats pràctiques d’ensenyament aprenentatge utilitzades en l’ensenyament de la física i la química en centres de secundaria i batxillerat de Mataró i el Maresme.

Joan Antoni Faus Juan (2006). L’aula de noves tecnologies per a les ciències, aplicacions a l’ESO.

M. Isabel Gomis Rabassa (2005). Integrem les ciències i la tecnologia a l’ESO a través del coneixement dels processos de producció.

Carmen Fernández Hierro (2005). Creació de Webquests i simulacions per a l’aprenentatge de la Física i la Química a 4rt ESO.