Referencia: 2007/ARIE/00054

La decreixent motivació de l’alumnat per aprendre Ciències, especialment a Secundària, contrasta amb l’interès que els solen despertar les eines informàtiques. Això ens porta a concebre un treball en els cursos de Ciències en els que aquests tipus d’eines tinguin un paper rellevant. D’aquí l’interès d’introduir l’equipament basat en captadors de dades, interfície i ordinador. La utilització d’aquesta tecnologia pot obrir les portes a un treball experimental de millor qualitat: major precisió i majors oportunitats per dedicar temps a la discussió de resultats, afavorint l’aprenentatge de l’alumnat. En els darrers quatre o cinc anys tots els Centres públics de secundària de Catalunya han estat aprovisionats amb aquest equipament.

El projecte de recerca consisteix en analitzar l’ús que se’n fa d’aquest equipament proporcionat als Centres de Secundària per realitzar treball experimental. Convé conèixer formes d’utilitzar aquest equipament per part del professorat i detectar pautes d’actuació que resulten eficaces especialment per l’aprenentatge en interpretar les gràfiques que l’ordinador proporciona. Detectar les estratègies d’ensenyament del professorat en la introducció d’aquestes eines informàtiques a les pràctiques de laboratori de Ciències experimentals i analitzar les respostes dels alumnes, proporcionarà orientacions basades en la recerca sobre com presentar l’eina, com portar a terme el treball al laboratori utilitzant aquest equipament. Formular algunes directrius per a la confecció dels guions específics per a l’ús d’aquesta tecnologia són objectius centrals que ens hem proposat pel seu interès social, professional, científic, acadèmic, polític i econòmic.

Dotación económica: 6.000€

Duración: 2008-2009

Otras entidades participantes:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Miembros del CRECIM participantes: Roser Pintó Casulleras, Pilar Garcia Rovira, Marcel·la Sáez García, Dídac Roig Laplaza, Carmen Fernández, Dep.Edu-CRECIM (UAB), Julián Oro, Dep.Edu-CRECIM (UAB), Jordi Macarulla, Dep.Edu-CRECIM (UAB).