Referència: PIN-285-2008

Aquest projecte innovador preveu que alumnes de Secundària dels diferents instituts de Catalunya visitin empreses del territori català i especialment els seus Departaments de Recerca, Desenvolupament i Innovació, a la vegada que aprenen i apliquen continguts del seu currículum en l’assignatura de Tecnologia de l’ESO. Aquestes visites estan dissenyades per tal que l’alumnat observi professionals del sector tecnològic i, en particular, les tasques que duen a terme els tècnics superiors i enginyers des dels departaments de R+D+i. Es pretén que l’alumnat de secundària tingui possibilitats de visualitzar quina podrà ser la seva feina de futur, un futur que triarà abans d’acabar la secundària i sobre el qual té, en general, massa pocs elements de referència.

Per tal que les visites siguin fructíferes i realment desvetllin la motivació pel món de la tècnica, cal un material didàctic adient per l’alumnat amb orientacions concises per el professorat de tecnologia que ha d’ajudar a establir els ponts entre aspectes específics de cada l’empresa (aparells, processos industrials, projectes) i l’assignatura de Tecnologia.

Dotació econòmica: 288.759,63€ (27.500€ pel Crecim)

Durada: 2007-2013

Altres entitats participants:

  • Fundació Catalana per a la Recerca i innovació (FCRI)
  • Fundació Scientia
  • Institut d'Enginyers de Catalunya (INEC)
  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)
  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB), UPC
  • Fundació Universitat Politècnica de Catalunya

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Eva Valero Cabré.