Referència: GI512590

Els sensors digitals educatius són petits dispositius que permeten als estudiants mesurar tota mena de magnituds (temperatura, distància, voltatge, pH, concentració de CO2, etc), i extreure’n dades digitals per analitzar-les de forma àgil i ràpida. Són especialment idonis per promoure la indagació a les aules de ciència a primària i secundària i contribuir al desenvolupament de les competències científica i digital.

Els diferents marcs d’avaluació de referència (PISA, k-12 National Standards als EEUU, etc.) cada vegada posen més en relleu la importància de la pràctica científica, i per tant, activitats científiques com el treball experimental amb sensors. Alhora, tot el nou paradigma educatiu STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) posa de relleu la importància d’integrar la competència científica amb la competència digital.

Poden els telèfons mòbils facilitar la utilització de sensors i contribuir a millorar l’activitat científica escolar?

Actualment existeix una tecnologia emergent capaç de facilitar enormement la utilització de sensors a l’aula: la tecnologia mòbil. És innegable, de fet, que les transformacions socials relacionades amb la tecnologia mòbil que afecten a totes les esferes de la informació i la comunicació (personal, acadèmic, professional, etc.), també les trobem a les classes de ciència i, més concretament, en les activitats escolars experimentals relacionades amb la recollida de dades digitals. Actualment qualsevol mòbil comercial té capacitat tecnològica per convertir-se fàcilment en un laboratori de butxaca, ja sigui utilitzant els sensors que el propi mòbil incorpora (acceleròmetre, sensor de llum, sensor de so, etc.) o bé gràcies a la nova generació de sensors, que poden connectar-se de forma inalàmbrica al mòbil sense la necessitat ni d’un ordinador ni d’una consola.

Utilitzar la introducció de la tecnologia digital com a revulsiu per millorar els enfocaments didàctics del treball experimental, fent-lo més indagatiu, més significatiu i més centrat en les idees prèvies dels estudiants.

L’ús de sensors educatius en la formació inicial de mestres a la UAB

Dècades d’innovació educativa demostren que una innovació determinada només té èxit i és assumida de forma massiva pel professorat si aquest se la sent seva i es sent capaç de dur-la a terme a les seves classes. Per tant, malgrat els seus beneficis educatius, la introducció del telèfon mòbil a les activitats experimentals de ciències només serà possible si es compta amb la formació inicial del professorat de primària i secundària, en la que es pugui reflexionar no només sobre quins sensors utilitzar, sinó sobretot com, quan i perquè utilitzar-los.

Cal incorporar a la formació inicial de mestres el que al carrer ja és una realitat del dia a dia

Objectius:

  1. Dissenyar dues activitats experimentals d’alta qualitat didàctica basades en la utilització del mòbil per a la recollida de dades: una pensada per estudiants de primària (cicle superior) i una altra per secundària (ESO), totes dues pensades per ser implementades en la formació inicial del professorat. Cada activitat tindria una durada aproximada d’una hora, i seria fàcil de realitzar en qualsevol context escolar (ja sigui a l’aula, al pati o al laboratori).
  2. Implementar aquestes activitats en el grau de mestre de primària i en el Màster de professorat de secundària durant el curs 2016-17, de manera que aquest professorat en formació realitzi l’activitat en 1a persona, posant-se en la pell dels seus futurs alumnes de primària i secundària.
  3. Publicar dos materials didàctics en forma de guia (una per cada una de els activitats dissenyades) que incloguin tant el material de l’alumne com el material del professor, i fer-ne difusió entre el conjunt de professors universitaris del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals, així com altres professors de la Facultat d’Educació interessats en les TIC educatives.

Dotació econòmica: 750€

Durada: 2016

Membres del CRECIM participants: Víctor López, Digna Couso, Maria Isabel Hernández.