Referència: 2007/ARCS/00114

Els dies 13, 14 i 15 de desembre s’ha organitzat la I Escola de Tardor per Joves Investigadors en Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques de Catalunya.

Aquesta escola de tardor ha estat destinada a una vintena d’estudiants de doctorat i professorat de secundaria realitzant tesi doctoral que està vinculats als diferents grups de recerca de la xarxa REMIC i ha comptat amb 18 tutors experts, entre ponents, tutors convidats i investigadors principals de la Xarxa REMIC. Aquesta xarxa està coordinada per la Dra. Roser Pintó de la UAB i aglutina 15 grups de recerca en educació en ciències i matemàtiques de 7 universitats catalanes (UAB, UB, UdGUdL, UPC , UPF i UOC). La xarxa REMIC compta amb més de 175 membres en total, entre investigadors, joves investigadors, formadors i docents de primària i secundària, dels quals 75 van assistir com a observadors, participants, ponents, etc a la I Escola de Tardor.

El lloc on s’ha realitzat l’Escola de Tardor ha estat el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la Universitat Pompeu Fabra.

L’Escola de Tardor ha estat inaugurada per l’Honorable Conseller d’Educació, el Sr Ernest Maragall. A la cloenda han assistit el Sr. Joan Badia, Director General d’Innovació del Dept. d’Educació i el Sr. Ramon Moreno, Director General de Recerca, en representació delegada de l’Hble. Sr. Josep Huguet, conseller del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa i de la Sra. Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca.

El Consell de Direcció de la Xarxa REMIC, i també Comitè executiu de l’Escola de Tardor, el conformen els investigadors principals dels 15 grups de recerca involucrats:

Josep Gascón, investigador principal del grup BAHUJAMA

Maria Antonia Huertas, investigadora principal del grup CIMANET

Núria Rosich,  investigadora principal del grup DIVERSIMAT

Manel Puigcerver, investigadora principal del grup ECEM

Anna Gené i Manoli Piferrer, investigadores principals grup ECIC

Núria Gorgorió, investigadora principal del grup EMiCS

Angel Alsina, investigador principal del grup GAMAR

Montse Novell, investigadora principal del grup GIEF (substituida per Xavier Jaén i Cristian Periago)

David Brusi, investigador principal del grup GREC

Jordi Pèrez, investigador principal del grup GRECS

Joan Bach, investigador principal del grup GRED-GEO

Marina Casells, investigadora principal del grup GRIEC

Merçè Izquierdo, investigadora principal del grup LIEC

Jordi Deulofeu, investigador principal del grup PREMAT

L’activitat ha tingut un impacte molt favorable en tres àmbits diferenciats:

La formació del personal investigador en didàctica de les ciències i les matemàtiques, generalment un grup de joves investigadors que no disposen d’activitats formatives d’aquesta envergadura a nivell nacional. Tots els estudiants participants van mostrar la seva satisfacció en la secció final d’avaluació dels resultats de la Escola, en particular valorant l’estructura de la mateixa (tenir temps per discutir el seu treball) i la cuidada selecció del ponents i tutors. També es van demanar, com a possibles millores de futur

  1. repetir aquesta activitat i que no sigui un esdeveniment puntual sinó una cita de formació amb continuïtat
  2. tenir més temps per presentació (allargar les jornades)

La cohesió de la xarxa a nivell dels joves investigadors. Actualment la Xarxa REMIC té un elevat grau de cooperació entre grups a nivell dels investigadors principals i coordinadors dels mateixos, però l’Escola de Tardor va permetre fer arribar aquesta situació també als joves investigadors. Així, fruit d’aquest event ha estat la participació d’estudiants de diferents universitats en actes organitzats per alguns dels grups o l’intercanvi d’estudiants per tasques concretes.

Millorar la visibilitat de la Xarxa REMIC com a organisme que pot fer de pont entre la recerca educativa, la innovació i la pràctica educativa en un moment en el que, especialment en referència a les vocacions científic-tècniques, l’educació en ciències i matemàtiques té enormes reptes. Així ho van destacar les personalitats convidades (Conseller d’Educació i Directors General  d’Innovació i de Recerca)  als actes d’inauguració i de cloenda. Per la motivació també dels joves investigadors és especialment important poder veure que pertanyen i participen d’un esdeveniment amb gran interès socio-polític, i per la societat és important conèixer que hi ha jovent desenvolupant les seves carreres acadèmiques al voltant de la millora de l’educació en ciències i matemàtiques.

L’elevada qualitat de l’activitat també es mostra en el fet que van acceptar de participar-hi com a ponents persones de tan elevat prestigi com el Dr. Reinders Duit, la Dra. Matilde Vicentini, la Dra. Sibel Erduran o el Dr. Joao Pedro da Ponte, entre altres, fet que ha ajudat a la seva difusió.

 

Dotació econòmica: 4.000€

Durada: 2007

Altres entitats participants:

 • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universtitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Oberta de Catalunya

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Digna Couso Lagarón.