Referència: 2010/ACDC/00102

Dotació econòmica: 6.000€

Durada: 2010-2011

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Eva Valero Cabré, Alba Masagué Crespi.