El projecte Auriga s’adreça a alumnes de centres escolars de secundària i pretén contribuir a combatre certes problemàtiques socials, des de l’ensenyament de les ciències i mitjançant la utilització de les TIC en un laboratori informatitzat de la UAB. Les problemàtiques socials a les que fem referència són l’alcoholisme, l’accidentalitat viària i la contaminació acústica. Creiem especialment rellevant conscienciat als nostres adolescents d’aquests problemes a través del coneixement de les seves causes. Per prendre decisions responsables creiem que és millor disposar de fonaments científics que no pas únicament de pautes de comportaments procedents de l’exterior.

El projecte s’organitza de la mateixa manera que l’activitat REVIR que porta a terme el CRECIM des del 2003.

Dotació econòmica: 9.000€

Durada: 2006-2007

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Montserrat Tortosa Moreno, Marcel·la Sáez Garcia, Joan Aliberas Maymi, Julián Oro, Maria Dolors Lorente, David Fàbregas.