El projecte REVIR ha rebut una «Distinció ENCIENDE» per la qual COSCE reconeix el valor del projecte en promoure un apropament de l’alumnat a la universitat a través de l’experimentación en laboratoris equipats amb noves tecnologies. Tot i tractar-se d’un projecte destinat a secundària, el fet que s’estigui plantejant també la seva implementació per a primària ha estat un dels aspectes més específicament valorats per la COSCE a l’atorgar aquest reconeixement.