Curs reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona de 2008 a 2011 com a crèdits de lliure elecció.

Duración: 2009-2012

Documentos y publicaciones derivadas: