El passat dia 7 de Febrer la Directora del CRECIM Digna Couso va fer una ponència sobre l’aprenentatge de les ciències a les escoles de primària per a mestres en actiu que formen part de l’equip d’Enfocament Global de l’Aprenentatge del ICE de la UAB.

En aquesta es va fer èmfasi en la importància que els alumnes aprenguin contingut científic tot participant en pràctiques anàlogues a les de la ciència professional: indagant, modelitzant i argumentant. També es van apuntar alguns dels reptes que encara suposen la incorporació de les pràctiques i continguts científics en els projectes escolars i en els quals treballem al CRECIM.