Aquest projecte està destinat a que els joves estudiants es familiaritzin en la utilització d’eines informàtiques, a que millorin el seu procés d’ensenyament-aprenentatge en ciències, a modificar la percepció de la Universitat per part dels alumnes i de les seves famílies i a donar suport als centres de secundària amb pocs recursos informàtics i als seus professors de Ciències. Paral·lelament, pel CRECIM és una iniciativa que li facilita elements d’observació per a la recerca en el camp de la didàctica de les ciències.

En el projecte REVIR els alumnes de secundària visiten la Universitat, treballen en un dels seus laboratoris amb professors i monitors universitaris que preparen experiments dissenyats d’acord a resultats de la recerca en didàctica de les ciències, en col·laboració amb els professors de secundària que els acompanyen.

Els alumnes de Secundària realitzen experiències amb equips captadors de dades (sensors connectats mitjançant una interfície a l’ordinador amb els que poden prendre dades sobre posició, velocitat, pressió, conductivitat, pH, temperatura, força, so, etc.) i també treballen amb programes de Simulació.

Es preparen pràctiques sobre temes d’importància social per a l’educació dels joves. Fins aquests moments s’ha elaborat pràctiques experimentals que poden contribuir a

  1. l’educació vial: Corresponen a treballs de Cinemàtica i Dinàmica emprant la tecnologia MBL
  2. l’educació acústica: Corresponen a treballs de moviment ondulatori emprant la tecnologia MBL i alguns recursos de lliure accés d’Internet (Audiacity)
  3. l’educació ambiental des de la química: Corresponen a diverses experiències sobre l’estudi de la reactivitat, de l’equilibri químic i de la velocitat de reacció. En totes elles s’empra la tecnologia MBL (sensors de pH, de pressió i de temperatura)

Duration: 2006-2007

Other participating institutions:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Montserrat Tortosa Moreno, Susana Hospital Marchal, Marcel·la Sáez García, Joan Aliberas Maymi, Julián Oro, David Fàbregas García.