Reference: 2005PEIR 0050/59

L’equip sol•licitat pel centre de recerca Crecim, consisteix essencialment en sensors i interfícies que s’acoblen a un ordinador per obtenir dades digitals i gràfiques de fenòmens i processos que s’esdevenen en aquell instant. És una tecnologia, bastant nova en aquest país, per a la realització de treball de laboratori de qualitat amb alumnes de secundaria i de primers cursos d’universitat. El nostre SGR (S01-0166) anomenat TIREC (Tecnologia Informàtica i Recerca Educativa) necessita de dispositius informàtics amb els quals treballaran els alumnes i n’analitzarem la seva idoneïtat, les estratègies més adients, etc. Fins ara, la investigadora principal ha coordinat dos projectes de la DG Research de la Comissió Europea adreçats a analitzar aspectes d’aquesta problemàtica: El Science Teacher Training in an Information Society (STTIS) i Integrating Knowledge for the Use of Informatics Tools in Science Education (IKUITSE).

Amb Sensors de posició, de força, de temperatura, de pressió, etc els estudiants poden realitzar diferents experiències i els investigadors poden, i necessiten, observar el seu desenvolupament, observar dificultats específiques d’algunes gràfiques, observar les formes d’actuació dels alumnes i dels seus professors. Tot això és possible dins de “l’escenari REVIR”: iniciativa en la que alumnes de secundaria assisteixen a sessions especialment dissenyades des de la recerca, per fer treball de laboratori amb eines informàtiques a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. És també una manera d’enfortir les relacions Universitat-Escola i de mostrar al propi professorat com els alumnes poden aprendre tot treballant de gust.

L’anàlisi de les actuacions dels individus, de les respostes orals a qüestions, les formes d’operar sobre gràfiques, etc. no pot fer-se més que disposant d’aparells de registre. Per aquesta raó, dins dels aparells que necessitem per endegar la recerca hi ha d’haver vídeo càmeres i càmeres digitals, com ara les que sol•licitem.

La presentació pública de la recerca, requereix sovint de projectors i d’ordinadors portàtils per a facilitar-la. Per aquesta raó sol•licitem també aquests aparells informàtics.

  1. b) Localització

El material sol•licitat estarà instal•lat en una dependència (poc concorreguda) de la facultat de Ciències de l’Educació.

  1. c) Utilització prevista

D’aquest material a disposició del grup de Recerca TIREC també podran beneficiar-se altres membres del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) que fan recerca en el mateix àmbit. A l’estiu del 2005 s’han presentat i han estat acceptades 5 Comunicacions en Congressos internacionals de prestigi

d) El moment d’aparició de la convocatòria ha fet difícil contactar grups de recerca interessats en la mateixa temàtica. Cal esmentar que encara, avui i aquí, la incorporació d’eines informàtiques a l’ensenyament de les Ciències i Matemàtiques és reconegut com interessant però poc freqüentment objecte de recerca..

Budget: 8.798,75€

Duration: 2006-2007

Other participating institutions:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Digna Couso Lagarón.