El CRECIM participa com a partner associat un projecte Erasmus+ liderat per la Universitat del País Basc (UPV) que busca promoure noves metodologies educatives com el l’aprenentatge basat en problemes (PBL) i les intel·ligències múltiples (MI) dins de les assignatures de Matemàtiques, Ciències i Literatura. A més a més, en aquest projecte es busca desenvolupar les habilitats dels estudiants i docents d’Educació Secundària necessàries per al seu desenvolupament present i futur.

Com a resultats dels projecte “Learning for Life” es dissenyaran i implementaran 12 unitats didàctiques basades en les teories de L’aprenentatge basat en problemes (PBL) i les intel·ligències múltiples (MI). Una formació dels docents permetrà garantir l’adequada implementació dels materials els quals busquen augmentar de les habilitats i resultats de l’alumnat en les assignatures de Matemàtiques, Ciències i Literatura. En paral·lel, també es buscarà millorar les habilitats de lideratge de l’alumnat per part dels docents.

Per conèixer amb més profunditat aquest projecte podeu visitar la seva pàgina web: https://learningforlife.pixel-online.org/