Referència: Formació científica per alumnes hospitalitzats

La NEFREDUCA és una plataforma virtual que conté materials educatius entorn la nutrició i el ronyó. S’ha elaborats dins el projecte Formació científica per alumnes hospitalitzats, endegat per investigadors del CRECIM (UAB) i per les mestres de l’Aula Hospitalària de l’Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón (Departament d’Educació).

El projecte s’ha finançat mitjançant:

– Acción Complementaria del Programa Nacional de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica. Convocatoria 2006 , del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

– Ajut Econòmic del Consell Social. 2ª Convocatòria 2007, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Dotació econòmica: 3.500€

Durada: 2008-2009

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Marcel.la Sáez Garcia.