Us proposem un curs per al professorat de 15 h de formació reconeguda pel Consorci d’Educació de Barcelona en el qual es donaran eines per al disseny de preguntes investigables i per preparar l’alumnat per a la participació ciutadana en la recerca, dins el marc del concurs d’EscoLab: Tinc una idea!

El curs és gratuït i consta de dues sessions presencials en dissabte matí i una sessió per a tarda d’intercanvi amb presència dels centres de recerca.

Durada: 5 i 19 de novembre del 2016

Membres del CRECIM participants: Digna Couso (IP).