Curs reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona de 2008 a 2011 com a crèdits de lliure elecció.

Durada: 2009-2012

Documents i publicacions derivades: