Curs de formació sobre la integració de les TIC en l’ensenyament de les Ciències, basat en resultats de la recerca i en una perspectiva socioconstructivista de l’ensenyament.
Coordinació: Dra. Roser Pintó

Curs basat en el projecte IKUITSE Integration Knowledge for the use of informatic tools in science education. Comissió Europea DG Research. Direcció del projecte: Dra. Roser Pintó

Durada: 2006-2008

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó, Julián Oro.

Informació addicional:

El C@UTICC és un curs basat en el projecte IKUITSE – Integration Knowledge for the use of informatic tools in science education. Comissió Europea DG Research, desenvolupat pel CRECIM (2002-04) i dirigit per la Dra. Roser Pintó.

El curs que presentem a continuació ha sigut desenvolupat per membres del CRECIM (Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica) en col·loboració amb membres del CDECT (Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia) amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

El C@UTICC és un curs sobre la utilització de les TIC en els cursos de Ciències. Va adreçat a Formadors que desitgen oferir als ensenyants unes sessions de reflexió sobre l’ús d’aquestes tecnologies després d’haver adquirit ja uns coneixements pràctics inicials. Per això l’hem anomenat Curs Avançat de Formació en l’ús de les TIC a l’ensenyament de les Ciències. No va doncs tan dirigit a conèixer com fer funcionar algunes de les eines sinó a intentar aprofundir-hi per a treure’n un bon rendiment.
El curs està organitzat en 12 sessions, cadascuna d’entre una hora i mitja i tres hores de durada.  Fa un recorregut començant pel treball de laboratori amb diversos tipus de tecnologies de captació de dades digitals (Multilog, VBL i mitjançant microscòpia digital)  i el treball pràctic utilitzant animacions, applets, simulacions i diversos programes de modelització. Els darrers temes del curs estan dedicats a l’ús  de recursos d’Internet (webquest, laboratoris virtuals, laboratoris remots, visors moleculars,…) i a l’aprenentatge on-line, utilitzant una plataforma virtual de programari lliure, com exemple el Moodle.
És adient que hi hagi un període entre les diferents sessions de manera que els assistents puguin practicar individualment sobre les informacions que s’han donat.

 

El curs està dividit en els següents temes:

Tema 1. Aprenentatge i l’ús de les TIC en treball pràctics

Tema 2. El Hardware Multilab i el calibrat dels sensors

Tema 3. La tecnologia VBL

Tema 4. Orientacions didàctiques per l’ús del MBL, pel disseny de protocols i per l’avaluació de l’alumnat

Tema 5. Orientacions didàctiques per a l’ús del microscopi digital. Dificultats en la lectura d’imatges

Tema 6. Orientacions didàctiques per a l’ús de simulacions i applets

Tema 7.1. Models i modelitzacions

Tema 7.2. VnR, Modellus i Coach

Tema 8. Recursos de la xarxa per a l’elaboració d’unitats didàctiques: Les WebQuests

Tema 9. Recursos de la xarxa per a l’elaboració d’activitats: Les Caceres del Tresor i el Hotpotatoes

Tema 10.1. Recursos d’internet per a l’aprenentatge: Els Laboratoris Virtuals i els Laboratoris Remots

Tema 10.2. Recursos d’internet per a l’aprenentatge: Els Visors Moleculars

Tema 11. L’aprenentatge on-line

Tema 12. El C@UTICC: un curs en la plataforma virtual educativa MOODLE