Les dues unitats didàctiques s’han dissenyat amb l’objectiu d’oferir uns materials didàctics útils i adequats per els infants i adolescents hospitalitzats. El contingut en ciències, específicament en biologia humana, es centra en la circulació sanguínia, la funció de la sang, els seus components i la funció de nutrició.

Les unitats didàctiques estan dins d’una plataforma online i són interactives, amb diversitat d’activitats i una presentació atractiva i divertida, considerant que aquest alumnat necessita una metodologia que empri el màxim d’estratègies diferents per tal de motivar-los més donada la seva especial situació.

Durada: 2012-2013

Membres del CRECIM participants: Anna Garrido, Roser Pintó.