A través de la col·laboració amb diferents institucions educatives, el CRECIM ha realitzat en els darrers anys diferents cursos i altres activitats docents, adreçades tant a professorat en actiu com a estudiants de primària i secundària.