Els CRECIM-posiums són seminaris oberts a tota la comunitat educativa que es realitzen amb una periodicitat mensual. Cadascuna d’aquestes trobades, gira al voltant d’una temàtica concreta relacionada amb algunes de les línies de recerca del centre. Algunes de les temàtiques de major concurrència són l’ús de TICs per a la construcció de la competència científica,  aspectes relacionats amb metodologies d’ensenyament aprenentatge de les ciències, equitat educativa. etc.

Aquest curs 2016-2017 els seminaris es realitzen en divendres tot i que en ocasions pot variar.

CRECIM-posiums:
En marxa des del 2003
Seminaris mensuals

Curs 2016-2017

 • 13/10/2016 Globisens data-loggers in pre-service primary schools teacher training. A càrrec de Lisa Feibig.
 • 13/01/2017 Modelització en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències. A càrrec d’Anna Garrido.
 • 10/02/2017 Learning Progressions. A càrrec de la Dra. Digna Couso

Curs 2015-2016

 • 27/11/2015 Engaging Learners for Sustainable Future: reflexions sobre les línies de recerca presentades a ESERA 2015. A càrrec de Dra. Digna Couso
 • 21/12/2015 Pensament computacional en l’ensenyament de les ciències: una mirada a la programació des de la pràctica científica. A càrrec del Dr. Víctor López
 • 22/01/2016 L’ús de les noves tecnologies a l’aula de ciències. A càrrec de Carme Grimalt
 • 19/02/2016 L’avaluació de les competències científiques i tècniques a Catalunya: anàlisi de les nova Prova de l’avaluació de la competència cientificotecnològica. A càrrec de les Dra. Marisa Hernández i Dra. Digna Cosuso
 • 09/03/2016 Student teachers, teachers, and views of Science. A càrrec de Andreas Redford
 • 10/03/2016 Swedish Teacher Education- the Kristianstad Perspective. A càrrec de Andreas Redford
 • 01/04/2016 Tinkering: un punt de trobada entre la ciència, les matemàticas, l’art i l’enginyeria? A càrrec de Cristina Simarro.
 • 29/04/2016 Equitat en STEM. A càrrec de Cristina Simarro

Curs 2014-2015

 • 21/10/2014 Presentació de la recerca al voltant de la pràctica QuimIR del REVIR presentada a la GRIEM 2014. A càrrec de la Dra. Marisa Hernández Rodríguez
 • 21/10/2014 Presentació del disseny del projecte previst a realitzar durant l’estada a la UAB. A càrrec de Dr. José André Peres Angotti, de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil
 • 17/02/2015 Presentació i discussió de l’anàlisi de dades de la tesi d’Anna Garrido: la perspectiva de “Scientific Practice”. A càrrec d’Anna Garrido i Dra. Digna Couso
 • 03/03/2015 Presentació dels resultats de l’”estagio Senior UFSC-UAB-CAPES”: Metodologia e Práctica Ensenanza Física. A càrrec del Dr. José André Peres Angotti, de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil
 • 23/05/2015 Enfocament de la recerca, l’anàlisi de vídeo i categories dels clips de la recerca que analitza els usos que el professorat fa de la pissarra digital interactiva. A càrrec de Giacomo Bozzo, Dr.  Víctor Lòpez i la Carme Grimalt

Curs 2013-2014

 • 25/09/2013 Treball fet durant l’estada al CRECIM: “Humanized Science Education” A càrrec de Ferah Özer
 • 20/02/2014 Presentació d’una de les seves línies de treball durant la seva estada al CRECIM: “Learning Analytics and Feedback” A càrrec de la Dra. Denise Whitelock
 • 30/05/2014 Presentació de la recerca que analitza els usos que el professorat fa de la pissarra digital interactiva. A càrrec de Víctor López, Carme Grimalt i Giacomo Bozzo
 • 16/06/2014 Reflexió sobre les noves definicions de l’informe PISA 2015. Equip CRECIM
 • 27/06/2014 Revisió de la pràctica “Salt de Puneting” que forma part de les activitats REVIR. Equip CRECIM
 • 16/07/2014 Presentació de la plataforma Stochasmos. A càrrec de la professora i investigadora Andreani Baytelman
 • 17/07/2014 Presentació formació de professorat i dels materials didàctics a Xipre. A càrrec de la professora i investigadora Andreani Baytelman.
 • 18/07/2014 Presentació de la seva tesi doctoral en procés. A càrrec de la professora i investigadora Andreani Baytelman

Curs 2012-2013

 • 08/10/2012 Presentació i discussió de l’anàlisi de dades de la tesi de Víctor López. A càrrec de Víctor López, estudiant de doctorat del CRECIM
 • 16/10/2012 Presentació i discussió del disseny metodològic del Projecte ADIGIC. A càrrec de Carme Grimalt, estudiant de doctorat del CRECIM
 • 22/10/2012 Presentació i discussió de l’anàlisi de dades de la tesi de Márlon Pessanha. A càrrec de Márlon Pessanha, estudiant de doctorat de Brasil, d’estada al CRECIM
 • 05/11/2012 Exposició i discussió de les Pedagogical Aproaches analitzades en el Projecte InGenious. A càrrec d’Anna Artigas, investigadora del Projecte InGenious del CRECIM
 • 20/11/2012 Exposició del nou equipament de captació de dades Vernier i conement del seu funcionament. A càrrec de Jose L. Garrido
 • 26/11/2012 Treball a l’Aulatècnia de la facultat de Ciències de l’Educació. A  càrrec de Víctor López
 • 12/02/2013 El grup de treball de professorat de ciències. A càrrec de Luisa Herreras
 • 19/02/2013 Funcionament i possibilitats del nou maquinari Vernier per al treball de laboratori. A càrrec de Jose L. Garrido

Curs 2011-2012

 • 26/09/2011 A què ens referim quan parlem d’”INQUIRY” en l’ensenyament de les ciències? A càrrec de Cristina Simarro
 • 29/09/2011 Seminari sobre Metacognició. A càrrec de Carme Grimalt
 • 24/10/2011 Presentació pública del Congrés CBLIS 2012, que està sent organitzant pel CRECIM, a la facultat de Ciències de l’Educació. A càrrec de Víctor López
 • 16/11/2011 Revisió de l’estat del mercat de les Pissarres Digitals Interactives (PDI), aplicacions i diferents capacitats tècniques dels diversos models existents. A càrrec de Josep Olivella, professor de física a l’INS Llobregat de Sallent
 • 21/11/2011 Análisis de Simulaciones. A càrrec de la Dra. Rufina Gutiérrez, professora vinculada a la UAB.
 • 23/11/2011 Segona part del seminari sobre Pissarres Digitals Interactives. A càrrec de Josep Olivella, professor de física a l’INS Llobregat de Sallent
 • 28/11/2011 L’experiència a l’Escoleta. A càrrec de Raquel Rios, Anna Garrido i Carme Grimalt, membres del CRECIM.
 • 19/03/2012 La inserció de la Física Moderna en Ensino Medio, evolució de la tesi doctoral. A càrrec de Márlon Pessanha, estudiant de doctorat de Brasil, d’estada al CRECIM

Curs 2010-2011

 • 18/10/2010 Projecte REVIR. Origen, filosofia i present del projecte. Seminari de discussió del CRECIM
 • 22/11/2010 el projecte TRACES. Digna Couso, investigadora principal d’aquest projecte.
 • 13/12/2010 La percepció del 1×1 en el professorat de secundària. A càrrec de Víctor López, jove investigador del CRECIM.
 • 17/01/2011 Physics by Inquiry. A càrrec de Marisa Hernández, jove investigadora del CRECIM.
 • 07/02/2011 Les visites a l’empresa de l’ESO. David Atzet, professor de tecnologia a l’INS d’Auro de Santpedor i col·laborador del CRECIM
 • 14/03/2011 Les representacions visuals a l’aula de ciències. A càrrec de Víctor López.
 • 26/05/2011 Disseny d’una nova pràctica REVIR de química. A càrrec de la Dra. Raquel Ríos
 • 09/06/2011 Professorat novell a les sessions REVIR. Luisa Herreras, professora de física a l’INS Guillem de Berguedà i Professora Vinculada a la Universitat
 • 04/07/2011 La robòtica aplicada a la Didàctica de les ciències. A càrrec del Dr.  Mauricio Pietrocola (Universidade de Sao Paulo) i Jordi Albó (La Salle)

Curs 2009-2010

 • 19/10/2009 Web 2.0 and e-assesment. Denise Whitelock, IET, The Open University, Regne Unit.
 • 06/11/2009 How experts differ from novices. Seminari de discussió del CRECIM.
 • 23/11/2009 La troissieme loi de Newton et les interpretations des eleves. Ahrsene Serhane, Universitat d’Algèria, Algèria
 • 25/01/2010 Física moderna e contemporáneas no ension secundário 1. Marcelo Alves, Universidade do São Paulo, Brasil.
 • 01/02/2010 Física moderna e contemporáneas no ension secundário 2. Marcelo Alves, Universidade do São Paulo, Brasil.
 • 22/02/2010 Nocions bàsiques sobre les pissarres digitals. Víctor Feliu, ERIdidàctics, Catalunya
 • 23/02/2010 Física en context a Batxillerat: l’experiència del Grup Salters. Luisa Herreras, Grup Salters, Catalunya
 • 01/03/2010 Què és un Case Study? Marisa Hernández, CRECIM-UAB, Catalunya
 • 22/03/2010 Activating Assessment: Are we on the way with Web 2.0? Denise Whitelock, IET, The Open University, Regne Unit.
 • 19/04/2014 Fostering and supporting students’s metacognition with the use of ICT’s. Richard Gunstone, Monash University, Autralia.
 • 03/05/2010 Diàlegs Multimodals: el paper dels registres semiòtics en la construcció d’un ensenyament dialògic. Jaume Ametller, Leeds University, Regne Unit.
 • 10/05/2010 Què vol dir digitalitzar materials. Propostes pels materials Prat de la Riba. Seminari de discussió del CRECIM

Curs 2007-2008

 • 25/10/2007 The IPN curriculum: Oscillations, Sound and Noise Pollution. Hans Niedderer, IPN, Kiel, Germany (seminari convidat a la reunió del Projecte Materials Science i CROSSNET)

Curs  2006-2007

 • 31/01/2006 Efecto invernadero: Modelo experimental didáctico y Aspectos Astronómicos y Terrestres. Dra. Elena Sassi, università Federico II di Napoli, Italy
 • 10/05/2006 Ciencia en la Sociedad: todo comienza con los jóvenes. Un desafío europeo. Rainer Gerold, EU DG Science, Research and Development, Brussells
 • 10/05/2006 Dos iniciatives promoetedoras para jovenes científicos en Europa: Los Lindau Meetings of Nobel Laureantes y el Euroscience Open Forum (ESOF). Rainer Gerold, EU DG Science, Research and Development, Brussells.
 • 25/01/2007 Modelling and MBL software: Coach 6. Dr. André Heck, Universiteit van Amsterdam, The Netherlands.
 • 01/02/2007 -02/01/2007 Modelos, Simulaciones y aprendizaje de las Ciencias. Sessió 1: Los modelos en la enseñanza/aprendizaje de las Ciencias i Sessió 2: Análisis de la utilización de las Simulaciones virtuales en la Enseñanza de las Ciencias. Dra. Rufina Gutiérrez, CRECIM i Instituto Pedagógico Somosaguas (IEPS), Madrid.
 • 21/02/2007 Advantages and disadvantages of the use of computer modelling in Science Education. Ian Lawrence, University of Birmingham, UK.
 • 21/02/2007 Presentació dels resultats del projecte PISA-PENCRI. Roser Pintó i Dra. Montserrat Tortosa, CRECIM.
 • 27/03/2007 Courting Educational Journals. Bill Barton, The University of Auckland, Nova Zelanda (conf. organitzada conjuntament entre la Xarxa REMIC i el Programa de Doctorat)
 • 19/04/2007 Researching innovative and effective practice in e-Assessment using a case study methodology. Denise Whitelock, IET, The Open University, Regne Unit.
 • 05/05/2007 Creating elearning dialogues and understanding how they support effective learning. Denise Whitelock, IET, The Open University, Regne Unit (seminari convidat a la reunió del Projecte CROSSNET)

Curs 2005-2006:

 • 08/06/2006. Seminari. Didáctica de la Física y Papel de los experimentos en Tiempo-Real. Elena Sassi, Università Federico II di Napoli, Italy. Què és la La Casa de les Ciències? Erik Johansson, House of Science d’Estocolm, Suècia. L’anàlisi de vídeos en la recerca en Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques: com i per què? Jaume Ametller, CRECIM i University of Leeds, UK.

Curs 2004-2005:

 • 17/02/2005 Aspectos de especial relevancia de los modelos en la Didàctica de las Ciencias actual: Rufina Gutiérrez, CRECIM i Instituto Pedagógico Somosaguas (IEPS),, Madrid.

Curs 2003-2004:

 • Models, modelitzar, modelitzacions: Rufina Gutiérrez, CRECIM i Fundación Castroverde, Madrid. Dra. Mercè Izquierdo, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 28/04/2004 Claus del desenvolupament de l’energia eòlica a Espanya.Expectatives i limitacions de les energies renovables, dins de les III conferències d’educació ambiental d’energies renovables, organitzada per l’IES. Narcís Monturiol: David Martínez, responsable àrea de projectes Sector Energia Eòlica, Granados, Faura & Martínez i Associats.S.A., Barcelona.