[CAT]

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

En aplicació d’aquestes mesures, us informem, que mentre duri l’estat d’alarma les instal·lacions del Centre de Recerca per l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) estaran tancades i el telèfon restarà inoperatiu. No obstat això, totes les persones de l’equip estarà realitzant teletreball i continuaran disponibles de forma remota. Podeu contactar amb elles a través del correu electrònic personal que habitualment utilitzen:

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que aquesta situació us afecti el mínim possible.

___________________________________

[ENG]

According to Royal Decree 463/2020 passed by the Spanish Government, through which the state of alert has been declared to manage the health crisis created by COVID – 19, the UAB has decided to reduce all on-site activity to the minimum necessary level to ensure the safety of its personnel and facilities.

In application of these measures, we inform you that while the state of alert lasts, the CRECIM facilities will be closed and the phone will remain inoperative. However, CRECIM team will be working from home and will continue to be available remotely. You can contact us through the usual email addresses:

Thank you very much for your cooperation and we hope that this situation affects you as little as possible.

___________________________________

[CAST]

De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, aprobado por el Gobierno español que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19, la UAB debe reducir la actividad presencial a la indispensable para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones.

En aplicación de estas medidas, os informamos que mientras dure el estado de alarma las instalaciones del CRECIM estarán cerradas y el teléfono restará inoperativa. No obstante, todo el equipo estará teletrabajando y continuará disponible de forma remota. Podéis poneros en contacto con elles a través del correo electrónico personal que habitualmente utilizan:

Muchas gracias por su colaboración y esperamos que esta situación os afecte el mínimo posible.