Els principals canals d’innovació docent del CRECIM són:

Formació del professorat. Mitjançant la cooperació amb diferents institucions educatives, el CRECIM ha dissenyat i implementat diversos cursos i altres activitats educatives dirigides als professors en servei i estudiants d’educació primària i secundària. D’altra banda, la majoria dels investigadors del Centre també desenvolupen cursos de formació per al professorat novell, tant per als nivells d’educació primària i secundària. Dins d’aquesta línia de formació de professorat, cal posar en relleu el DIATIC (Disseny i implementació de les TIC) una comunitat de pràctica que ofereix un espai per a l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els professors i els investigadors de ciències de l’educació secundària en el camp de l’educació STEM.

Transferència de la recerca educativa. Com a resultat dels coneixements generats gràcies a l’activitat de recerca educativa, algunes innovacions educatives s’han dissenyat i s’estan aplicant pel CRECIM. Dos exemples són: i) el conjunt REVIR iniciativa -a de tallers de ciències experimentals dutes a terme en un laboratori computat de la UAB i que s’ofereixen a les escoles de secundària durant les hores de classe que compta ja amb la participació de més de 15.000 estudiants; ii) el projecte Prat de la Riba – on les activitats dels centres de treball de l’escola-STEM associació han participat a nivell local més de 1.000 estudiants i més de 20 indústries durant els últims anys en projectes basats en problemes en el camp del disseny i tecnologia-

Recursos educatius. Amb l’objectiu de difondre els seus coneixements i crear una xarxa de professors actius, el CRECIM publica la seva revista Ciències d’accés obert dirigit a professors d’educació infantil, primària i secundària interessats en didàctica de la ciència. Aquesta revista pretén ser un espai per discutir i reflexionar sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències, per presentar recursos i experiències a l’aula i per compartir i intercanviar amb les iniciatives de la comunitat i les millors pràctiques.