Assessorament en la selecció de materials educatius per a la pàgina web de l’any internacional de la taula periòdica dels elements per a les etapes de primària, secundària i batxillerat, incloent tant l’establiment com la cerca dels criteris didàctics. L’establiment de criteris didàctics a l’etapa de primària inclou l’elaboració d’indicadors de qualitat d’activitats d’ensenyament i aprenentatge de química a l’etapa de primària en base a recomanacions didàctiques tant per unitats didàctiques de l’àmbit com per projectes interdisciplinars.

Durada: 2019

Membres del CRECIM participants: Carme Grimalt, Digna Couso.