Com d’oberta és la teva ciència?

El qüestionari utilitzat a l'estudi quantitatiu d'autoavaluació (del projecte ORION) sobre Ciència Oberta (Open Science) ja està disponible i lliure d'utilitzar per a donar suport a organismes de finançament de recerca i organitzacions que vulguin realitzar activitats d'autoavaluació. L'estudi, que examina els punts de vista i les pràctiques de ciència oberta a les institucions associades [...]