Ja està disponible el material didàctic dels projectes ParticipAIRE i ATENC!Ó

Ja està disponible la primera versió del material didàctic dissenyat al CRECIM dins dels projectes sobre la Qualitat de l’Aire (ParticipAIRE i ATENC!Ó). Els projectes busquen millorar les competències científiques de l’alumnat de Primària i Secundària en relació a la presa de decisions sobre la Qualitat de l’Aire. D'una banda, el Projecte ParticipAIRE, s'adreça a [...]