Com a centre especialitzat en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, el CRECIM ha participat en més de 30 projectes nacionals i internacionals R+D+i relacionats amb l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, d’entre els que destaquen projectes del 5è, 6è i 7è Programa Marc de la Comissió Europea, projectes del Ministerio de Ciencia, projectes Commenius i Erasmus +, Recercaixa o FECYT.

Al Centre es realitzen projectes de recerca finançats local, nacional, estatal i internacionalment. A continuació es mostra un llistat dels projectes de recerca i desenvolupament realitzats al CRECIM.