Curs online Introducció a les energies renovables

Curs online Introducció a les energies renovables2016-06-12T22:07:11+00:00

Curs reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona de 2008 a 2011 com a crèdits de lliure elecció.

Duración: 2009-2012

Documentos y publicaciones derivadas: